Skorsten och Taksäkerhet

Kom ihåg att kontrollera skorstenen

Skorstenar utvecklas på samma sätt som många andra delar av vår tekniska utrustning. Om du har gammal skorsten och funderar på att byta eldstad bör du även kontrollera skorstenen. Vi rekommenderar nästan alltid byte eller renovering av skorsten då du byter eldstad.

Kontakta din lokala SSR-godkända sotare för en förbesiktning innan du kontaktar Mariebergs, så får du en status och ett protokoll på din befintliga skorsten, som du kan ta med dig till oss.

Vi hjälper dig med skorstensrenoveringen

Vi på Mariebergs kan hjälpa dig att renovera skorstenen, samt bistå vid alla typer av skorstensjobb. Stort som smått.

Skorstensbrand, frostsprängning, ålders- och förslitningsskador eller dåligt grundarbete. Vad du än har råkat ut för behöver du hjälp för att få din skorsten i full funktion igen. Här har vi erfarna murare som kan hjälpa dig så att din gamla skorsten blir som ny igen.

Kontakta din närmsta butik så hjälper vi dig att få fram ett pris för din renovering. Vid behov gör vi en inspektion av din skorsten på plats när du vill renovera skorstenen.

Våra murare är proffs!

Våra murare tätar ett 100-tal kanaler per år och har expertkunskap inom skorstenstätning. Vi lämnar alltid 10 års garanti. En tegelmurad skorsten åldras, rör sig av värme och slits med väder och vind. Detta medför efter en tid att murbruket lossnar i fogarna och ytter- och skilje-väggar blir otäta. När det är så kommer skorstenen att underkännas vid en brandskyddstillsyn. Denna görs av sotaren, för fastighetens eget brandskydd och för de boendes säkerhet. Därför är det mycket viktigt att skorstenskanalen tätas vid behov.

Två metoder för skorstenstätning

Skorstenstätning utförs med två olika metoder. Glidgjutning används i de fall man är tvingad att behålla rökkanalens area i största mån. Insatsrör med isolering av vermeculit är den metod som används mest frekvent, då denna metod tar kortare tid.

Taksäkerhet för allas trygghet

Det finns många regler kring säkerheten på hustak, oavsett om det gäller privat- eller flerbostad. Det ska alltid finnas taksäkerhet på alla fastigheter med tak som på något sätt ska beträdas – innebär att man ska kunna ta sig upp och ner samt utföra arbeta på taket utan risk för skador.

Vid nyinstallation av eldstad och skorsten så krävs det alltid godkänd taksäkerhet, det kan innebära att det ibland även behövs en uppdatering när man ansluter en ny kamin till en befintlig skorsten. Mariebergs erbjuder en komplett lösning och offert.

Vi erbjuder fackmannamässig kunskap och produkter från Sveriges ledande leverantörer på taksäkerhet och anordningar för alla takmaterial, färger godkända för olika väder, vinklar och lutningar. Behöver du glidskydd, taksteg, snörasskydd, gångbryggor, skyddsräcken, takstegar, fasadstegar, nockräcken eller plattformar med eller utan installation, välkommen in i våra utställningar.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att fasta takskydd finns och underhålls på befintliga byggnader. Byggherren ansvarar för att reglerna följs och att arbetet under byggtiden sker på ett säkert sätt. Montören ansvarar för att levererat material till de fasta takskyddsanordningarna överensstämmer med beställning samt monteras efter tillverkarens anvisningar.

Kontakta oss gärna för offert eller pris.

Har du frågor kring din installation, prata med våra tekniker

Mariebergs_Uppsala-300x275-square

Johnny Jegemyr

Teknisk ledning & service

018-495 04 12
johnny@mariebergs.com

Mattias_Uppsala-300x289-square

Mattias Jansson

Teknisk ledning & planering

018-495 04 14
mattias@mariebergs.com

Boka service eller anmäl reklamation/garanti

Fyll I dina uppgifter så kontaktar vi dig

Reservdelsbeställning

Fyll I dina uppgifter

Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Kontakta Mariebergs