ÄR DU I BEHOV AV ATT TÄTA SKORSTENEN?

Våra murare tätar ett 100-tal kanaler per år och har expertkunskap inom skorstenstätning. Vi lämnar alltid 10 års garanti. En tegelmurad skorsten åldras, rör sig av värme och slits med väder och vind. Detta medför efter en tid att murbruket lossnar i fogarna och ytter- och skilje-väggar blir otäta. När det är så kommer skorstenen att underkännas vid en brandskyddstillsyn. Denna görs av sotaren, för fastighetens eget brandskydd och för de boendes säkerhet. Därför är det mycket viktigt att skorstenskanalen tätas vid behov.

TVÅ METODER FÖR SKORSTENSTÄTNING

Skorstenstätning utförs med två olika metoder. Glidgjutning används i de fall man är tvingad att behålla rökkanalens area i största mån. Insatsrör med isolering av vermeculit är den metod som används mest frekvent. Då denna metod tar kortare tid.

7943-m-sockel-miljo

HAR DU FRÅGOR KRING DIN INSTALLATION, PRATA MED VÅRA TEKNIKER

JOHNNY JEGEMYR

Teknisk ledning och service

MATTIAS JANSSON

Teknisk ledning och planering