BEHOV AV SKORSTENSRENOVERING?

Vi på Mariebergs kan hjälpa dig att renovera skorstenen, samt bistå vid alla typer av skorstensjobb. Stort som smått.

Skorstensbrand, frostsprängning, ålders- och förslitningsskador eller dåligt grundarbete. Vad du än har råkat ut för behöver du hjälp för att få din skorsten i full funktion igen. Här har vi erfarna murare som kan hjälpa dig så att din gamla skorsten blir som ny igen.

Kontakta din närmsta butik så hjälper vi dig att få fram ett pris för din renovering. Vid behov gör vi en inspektion av din skorsten på plats när du vill renovera skorstenen.

Praha-white-door-frame_responsive1100-(1)

HAR DU FRÅGOR KRING DIN INSTALLATION, PRATA MED VÅRA TEKNIKER

JOHNNY JEGEMYR

Teknisk ledning och service

MATTIAS JANSSON

Teknisk ledning och planering