Kom ihåg att kontrollera skorstenen

Skorstenar utvecklas på samma sätt som många andra delar av vår tekniska utrustning. Om du har gammal skorsten och funderar på att byta eldstad bör du även kontrollera skorstenen. Vi rekommenderar nästan alltid byte eller renovering av skorsten då du byter eldstad.

Kontakta din lokala SSR-godkända sotare för en förbesiktning innan du kontaktar Mariebergs, så får du en status och ett protokoll på din befintliga skorsten, som du kan ta med dig till oss.

hantverkare-2
skorsten2

Behov av skorstensrenovering?

Vi på Mariebergs kan hjälpa dig att renovera skorstenen, samt bistå vid alla typer av skorstensjobb. Stort som smått.

Skorstensbrand, frostsprängning, ålders- och förslitningsskador eller dåligt grundarbete. Vad du än har råkat ut för behöver du hjälp för att få din skorsten i full funktion igen. Här har vi erfarna murare som kan hjälpa dig så att din gamla skorsten blir som ny igen.

Kontakta din närmsta butik så hjälper vi dig att få fram ett pris för din renovering. Vid behov gör vi en inspektion av din skorsten på plats när du vill renovera skorstenen.

Är du i behov av att täta skorstenen?

Våra murare tätar ett 100-tal kanaler per år och har expertkunskap inom skorstenstätning. Vi lämnar alltid 10 års garanti. En tegelmurad skorsten åldras, rör sig av värme och slits med väder och vind. Detta medför efter en tid att murbruket lossnar i fogarna och ytter- och skilje-väggar blir otäta. När det är så kommer skorstenen att underkännas vid en brandskyddstillsyn. Denna görs av sotaren, för fastighetens eget brandskydd och för de boendes säkerhet. Därför är det mycket viktigt att skorstenskanalen tätas vid behov.

Två metoder för skorstenstätning

Skorstenstätning utförs med två olika metoder. Glidgjutning används i de fall man är tvingad att behålla rökkanalens area i största mån. Insatsrör med isolering av vermeculit är den metod som används mest frekvent. Då denna metod tar kortare tid.

skorsten3

Har du frågor kring din installation, prata med våra tekniker

Mariebergs_Uppsala-300x275-square

Johnny Jegemyr

Teknisk ledning och service
Mattias_Uppsala-228x228-square

Mattias Jansson

Teknisk ledning och planering