Vanliga frågor

Befintlig skorsten

Kan jag använda min befintliga skorsten?

Ja, om det är en murad skorsten och det finns en ledig kanal så brukar det gå bra. Är det skorstenar av stål kan utbyte vara att föredra. Lämpligast är att låta sotaren göra en förbesiktning så vet du säkert att det är ok.

Brandfarlig

Hur är jag säker på att installationen inte är brandfarlig?

Viktigt är att en SSR sotare besiktigar installationen innan du börjar använda kaminen. Sotaren kontrollerar säkerheten och att kaminen är installerad enligt anvisningen och svenska regler - därefter får du ett besiktningsprotokoll som sedan ska skickas in till kommunen som utfärdar skickar ut slutbevis på att ni kan börja elda. Mariebergs har över 35 års erfarenhet i branschen, så med våra installationer brukar detta inte vara mer än en ren formalitet. Läs mer på: https://www.sverigessotare.se

Braskaminer förr och idag

Är det någon skillnad på moderna braskaminer och på en kamin från 90 – talet?

Ja det är som att jämföra en ny bil med en 25-30 år gammal bil. Nya kaminer har bra förbränning, högre verkningsgrad, är bättre för miljön och idag blir det inga sotiga glasrutor.

Moderna kaminer har upp till 90 procent lägre utsläpp av skadliga ämnen (organiskt bundet kol – OGC, koloxid och partiklar) jämfört med äldre kaminer. Dessutom innebär det 50 procent mer värme per tillfört kilo ved, vilket ger bättre ekonomi och minskad resursförbrukning.

Bygglov?

Krävs bygglov för att installera braskamin?

Normalt inte, men man ska göra en bygganmälan till sin kommun. Det är en registrering som skall ske i kommunens register. Den beviljas alltid. En administrativ avgift tas ut. Blankett hämtas enklast på den aktuella kommunens hemsida. Bygglov kan krävas när skorstenen ska gå utan på fasaden, så kallad utvändig skorsten. Läs mer på:
https://www.brasvarmeforeningen.se/konsument/bygganmalan/

Egenkontroll & slutbesiktning

Vem kvalitétssäkrar Ert arbete?

Vi genomför en egenkontroll och sedan slutbesiktigar sotaren installationen.

Installera själv

Går det att installera en kamin själv?

Ja, det medföljer tydliga anvisningar och när det är klart kontrollerar sotaren installationen. Vi rekommenderar dock att en utbildad montör utför installationen och dessutom ingår det upp till 10-års funktionsgaranti.

Leverantörer

Som i alla branscher finns många leverantörer. Har alla samma kvalité?

Välj alltid en modell från en känd, stor leverantör. En kamin varar i många år och då är det tryggt att veta att din kamin klarar att användas flitigt och håller. Dessutom är det viktigt att du kan få service och det finns reservdelar även i framtiden.

Mycket att välja mellan

Det finns en djungel av modeller och typer. Vad skall jag välja?

Fundera över hur mycket du vill använda eldstaden. För de flesta är det en kombination av mysfaktor och värmekälla. Om du tänker värma hela huset ska ni välja en större eldstad gärna med en värmelagrande funktion, t.ex. täljsten.

En av de bästa värmekällorna är fortfarande en kakelugn som lagrar värmen länge. Det finns både antika och nya modeller man kan installera.

Sedan är det mycket en designfråga - välj en eldstad som du gillar och som passar hos just Dig.

ROT-avdrag

Är man berättigad till ROT- avdrag för installation av braskamin?

Ja, du kan få 30% avdrag på arbetskostnaden. Rotavdraget dras direkt på fakturan från oss, så att du inte behöver ligga ute med pengarna.

För mer information, se (länk). https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarotavdrag.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html

Totalkostnad

Vad kostar en komplett installation med skorsten och allt?

Totalpriset varierar självklart, allt mellan 45-65.000kr beroende på kaminmodell och längd på skorstenen. Från detta avgår sedan ROT – avdraget vilket gör att den faktiska kostnaden sjunker ytterligare.

100000projectmediagfxproduktbildercontura2013contura720tmiljo