Garantivillkor för Mariebergs Brasvärme AB

Mariebergs kvalitetspolicy innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Detta ger våra kunder tryggheten att vi levererar en eldstad som kommer att fungera problemfritt i många år. Genom intern-utbildning och uppföljning av säljare och montörer skapar vi ett team av duktiga medarbetare. Med möjligheten att få ett kostnadsfritt hembesök garanteras våra kunder att förutsättningarna för en lyckad montering blir den bästa.

ANSVARSFÖRSÄKRING.

Mariebergs Brasvärme har en entreprenadförsäkring med ansvarsförsäkring som skyddar köparens egendom i samband med installation/montage.

INSPEKTION EFTER AVSLUTAT ARBETE.

Mariebergs ser alltid till att våra arbeten slutbesiktigas efter färdigt arbete. Detta ger våra kunder högsta trygghet och säkerhet via en oberoende besiktningsmans utlåtande. Vi anlitar alltid kvalificerade och certifierade Skorstensfejarmästare för slutbesiktningar. Besiktningen är SSR godkänd.

100000projectmediagfxproduktbildercontura2013c690stylegrmiljo
6643-miljo

Garantier

Se alltid respektive produkts garantisedel. Dessa lämnades med varan vid leverans eller vid montering inuti eldstaden

  • Tio års garanti gäller för skorstenar och tätning av skorstenskanaler.
  • Fem års garanti gäller för fabrikationsfel på alla typer av eldstäder. (Detta inkluderar ej förslitningsdelar, se nedan)
  • Tre års installations/montage garanti när Mariebergs utfört hela arbetet (totalentreprenad).
  • Två års garanti gäller för eldstadens förslitningsdelar och luck-glas.
  • Ett års garanti gäller för vissa slitagedelar på eldstäderna.
  • Ingen garanti. Notera att ingen garanti gäller för skönhetsfel som kan uppstå vid normal användning och yttre påverkan/förslitning. Det kan t.ex. avse avskavd färg eller fog-rörelser i murspisar.

Ovanstående policy är våra minimigarantier. Vissa leverantörer lämnar längre garantitid (se respektive tillverkares hemsida för detaljerade villkor). Naturligtvis följer vi våra leverantörers garantivillkor och ordnar reservdelar i det fall dessa täcka av garantibevis. Vid fabrikationsfel gäller alltid leverantörens fabriksgaranti om dessa är längre än ovan. Villkoren medföljer eldstaden/skorstenen.

Servicetekniker

Vi har utbildade och duktiga servicemontörer som hanterar garantiåtaganden. De kan även hjälpa till med fördelaktiga reparationer på eldstäder och skorstenar.

Skötsel, anvisning och garanti

En förutsättning för att någon form av garanti ska gälla är att produkten använts enligt eldningsinstruktionerna. Tänk på att en eldstad kan få skador om den övereldas d.v.s. att vedmängden överskrids kraftigt. Kontrollera med Mariebergs om du är osäker på användandet. Garantitiden räknas från datum för slutfaktura.

Frågor

Har ni ytterligare frågor angående garantier eller hur man eldar på bästa sätt i eldstaden, tala med våra säljare eller rådgivare som gärna svarar på dina frågor. Vi önskar er avkopplande och trevliga stunder framför brasan med skön värme till hela huset.

JÖRGEN SZYMCZAK, VD

MARIEBERGS BRASVÄRME AB

Kungsholm-3m-Norge-1