Burner Spisrent glasrengöring 500 ml

Burner Spisrent glasrengöring 500 ml

140 kr

Dela upp din betalning räntefritt upp till 24 månader!
Fler delbetalningsalternativ finns att välja vid betalningen.

Spisrent och Glasrengöring för din kamin, 500ml. Tar bort sot på glaset

Beskrivning

ÖVRIG INFORMATION
Varningar:
– Förorsakar hudirritation, förorsakar alvarlig ögonirritation.
– Innehåller d-limonen. Kan utlösa allergisk reaktion.
– Förvaras oåtkomligt för barn.
– VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart giftinformation/läkare.
– Använd skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon, ansiktsskydd.
– VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj ögonen med rikligt med vatten i flera minuter, avlägsna ev. kontaktlinser om dessa kan tas ut utan problem. Fortsätt skölja ögonen. Vid ihållande ögonirritation, sök läkarhjälp.
– VID HUDKONTAKT: Tvätta noggrant och använd rikligt med tvål.

Teknisk Information

Vikt 0.5 kg
Höjd mm
Bredd mm
Djup 275 mm

Begär offert

Ställ din fråga om produkten!