Glasrengöring 500 ml flaska

Glasrengöring 500 ml flaska

140 kr

Dela upp din betalning räntefritt upp till 24 månader!
Fler delbetalningsalternativ finns att välja vid betalningen.

Glasrengöring 500 ml Terma Tech, Tar bort sot på glaset

Glasrent

Beskrivning

ÖVRIG INFORMATION
Varningar:
– Förorsakar hudirritation, förorsakar alvarlig ögonirritation.
– Innehåller d-limonen. Kan utlösa allergisk reaktion.
– Förvaras oåtkomligt för barn.
– VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart giftinformation/läkare.
– Använd skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon, ansiktsskydd.
– VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj ögonen med rikligt med vatten i flera minuter, avlägsna ev. kontaktlinser om dessa kan tas ut utan problem. Fortsätt skölja ögonen. Vid ihållande ögonirritation, sök läkarhjälp.
– VID HUDKONTAKT: Tvätta noggrant och använd rikligt med tvål.

Teknisk Information

Vikt 0.5 kg

Begär offert

Ställ din fråga om produkten!