Taksäkerhet

Kampanjer:
Varumärke

Att välja rätt takskyddsanordning

Alla tak som kan beträdas skall ha taksäkerhetsutrustning. Vilka krav som kan ställas på taksäkerhets utrusning styrs av Boverkets byggregler samt av Arbetsmiljölagen. Byggreglerna förändras över tid och oftast är det de byggregler som gällde vid fastighetens byggår som är de som fortfarande gäller. Arbetsmiljölagen tar inte hänsyn till en fastighets byggår.

För byggnader vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav, men Boverkets regler (miniminivån) är sällan tillräckligt för yrkesmässigt beträdande av tak. Det är i stället Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS som ligger till grund för aktuell branschstandard.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att fasta takskydd finns och underhålls på befintliga byggnader. Byggherren ansvarar för att reglerna följs och att arbetet under byggtiden sker på ett säkert sätt. Montören ansvarar för att levererat material till de fasta takskyddsanordningarna överensstämmer med beställning samt monteras efter tillverkarens anvisningar.

Visar 1–24 av 137 resultat